Konsument ma prawo skorzystać z produktu w sposób pozwalający na stwierdzenie jego jakości, cech, sposobu funkcjonowania. Oznacza to, że produkt można rozpakować z oryginalnego opakowania, przymierzyć i sprawdzić jego działanie.

Jednak, jeśli produkt nosi ślady użytkowania wykraczające poza standardowe sprawdzenie produktu, a tym bardziej uszkodzenia, to sprzedający może wymagać od klienta pokrycia strat.

Istnieje również kilka wyjątków przewidzianych przez ustawodawcę w zakresie ograniczenia zwrotów. Nie można zwrócić między innymi towaru wyprodukowanego na specjalne zamówienie konsumenta. Dotyczy to np. personalizowanych gadżetów, towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu np. żywności, produktów, które po rozpakowaniu nie mogą zostać ponownie sprzedane ze względów higienicznych i zdrowotnych np. soczewek kontaktowych. Nie można także zwrócić programów komputerowych, filmów i muzyki po rozpakowaniu z oryginalnych, zapieczętowanych opakowań, a także gazet i czasopism. Zwrot nie jest możliwy również w przypadku zakupu treści cyfrowych na nośnikach niematerialnych.