ELIBARTI – HODOWLA BULDOŻKÓW FRANCUSKICH

Projekt logotypu przygotowany dla hodowli rasowych buldożków francuskich.

Po 12 latach prowadzenia hodowli przygotowano na zlecenie właścicielki całkowity rebranding w oparciu o jej zainteresowania, estetykę oraz oczekiwania.

Projekt zrealizowany w jeden miesiąc i zaakceptowany bez poprawek co do kompozycji logotypu, narysowanego znaku oraz użytej czcionki.

Logotyp uwzględnia wiele wariantów kolorystycznych zarówno pod względem tła, jak i samego znaku logotypu.

Share on