Elibarti

ELIBARTI – HODOWLA BULDOŻKÓW FRANCUSKICH Projekt logotypu przygotowany dla hodowli rasowych buldożków francuskich. Po 12 latach prowadzenia hodowli przygotowano na zlecenie właścicielki całkowity rebranding w oparciu o jej zainteresowania, estetykę oraz oczekiwania. Projekt zrealizowany w jeden miesiąc i zaakceptowany bez poprawek co do kompozycji logotypu, narysowanego znaku oraz użytej czcionki. Logotyp uwzględnia wiele wariantów kolorystycznych

La Bandera Polaca

Projekt przygotowany na specjalne zlecenie hiszpańsko-polskiej nowo powstałej restauracji. Założeniem projektu było uwzględnienie motywu słowiańskiego i polskiej flagi wpisanej jednocześnie z hiszpańsko brzmiącą nazwą restauracji. Projekt zrealizowany w 4 miesiące. Logotyp przygotowany wraz z księgą znaku, która pozwala na mnogość zastosowań logotypu w różnych wariantach kolorystycznych i układach.

JOY – szkoła dla psów

JOY – SZKOŁA DLA PSÓW Projekt zrealizowany na zlecenie stałej klientki firmy de-signers, która po kilku miesiącach przygotowań otworzyła z sukcesem szkołę dla psów. Projekt został zrealizowany w jeden miesiąc przy uwzględnieniu założeń zleceniodawczyni co do formy przekazu, charakterystyki znaków, kolorystyki oraz czcionki.  

Polska Federacja Kynologiczna

POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA Rebranding wykonany w 2017 r. dla stowarzyszenia pod nazwą Polska Federacja Kynologiczna. Logotyp wykonany z uwzględnieniem dotychczasowej historii marki i rozpoznawalności stałych elementów kojarzących się z organizacją. Poza logotypem, zastosowano ujednoliconą kolorystykę, która od 2017 r. kojarzona jest z tą organizacją pozarządową. Rebranding poprzedzony był 3 miesięcznymi konsultacjami z członkami stowarzyszenia.